Mesaci za boje i malter
Mešači za boju i malter su uređaji pomoću kojih se izvodi kvaliteno mešanje raznih supstanci tipa maltera, farbi , lepkova itd.Građevinska industrija je danas ne zamisliva bez ovih uređaja, pomoću njih se mnogo bolje mešaju farbe i lepkovi a naravno i daleko brže.
Prikaz 1 za 3 do 3 (1 Stranice)