Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) trgovinska radnja ALTES, Pančevo , svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.altes.rs

O B A V E Š T A V A

- da se prodaja robe putem internet sajta www.altes.rs obavlja u okviru registrovane trgovinske radnje ALTES sa sedištem u Pančevu, ul. Oslobođenja br. 3a mat.broj 564769975 , br.tel. 013/333332

- da roba koja se prodaje putem internet sajta www.altes.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u uputstvu za rad određenog artikla, kao i njegovoj deklaraciji

- da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;

- da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal;

- da se usluga isporuke robe plaća po cenovniku brze pošte;

-da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i / ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.altes.rs ;

- da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.altes.rs može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke, uplatnicom u pošti ili banci ili je lično platiti u nekom od maloprodajnih objekata;

- da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster : POTVRDI NARUDŽBINU preuzima obavezu plaćanja naručene robe;

- da u slučaju nesaobraznosti robe ugovoru, potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na način kako je to definisano Pravilnikom o postupanju po reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem ON LINE prodavnice, koji se može preuzeti ovde. Obrazac Zahteva za reklamaciju potrošač može pronaći u odeljku Korisnički servis-Reklamacije;

- da potrošač ima pravo da odustane od ugovora (odustane od kupovine) u roku od 14 dana od dana isporuke a bez navođenja razloga za odustanak. U slučaju odustanka, potrošač snosi troškove vraćanja robe. Obrazac za odustanak od ugovora potrošač može preuzeti ovde. Bliža uputstva za odustanak od ugovora potrošač može pronaći u odeljku Korisnički servis-Pravo na odustajanje/Povraćaj robe;

- ALTES ima pravo da otkaže narudžbenicu uz slanje e-mail obaveštenja kupcu ukoliko je došlo do grube, nenamerne greške, prilikom postavljanja cene na sajtu.

- ALTES zadržava pravo da može u svako vreme, bez prethodne najave, promeniti podatke prikazane na bilo kojoj stranici sajta;

- u slučaju potrebe za nekim dodatnim informacijama a u vezi sa opštim uslovima kupovine , slobodno nas kontaktirajte;


S poštovanjem, Altes TR